ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

6 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Τ α εγκαίνια των κτιριακών εγκαταστάσεων, που πα- ραχωρήθηκαν από το Δήμο Φυλής για τη στέγαση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, πραγματοποιήθηκαν στις 07/03/2018 στα Άνω Λιόσια. Πρόκειται για σύγχρονες εγκαταστάσεις που πληρούν όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές και οι οποί- ες αναμορφώθηκαν προκειμένου να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες στέγασης των αστυνομικών υπηρεσιών. Πα- ράλληλα, παραδόθηκαν από το Δήμο Φυλής στην Ελ- ληνική Αστυνομία οκτώ καινούρια αυτοκίνητα ανοιχτού τύπου που θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αστυνό- μευσης αποκλειστικά των περιοχών της Δυτικής Αττικής. Παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τά- ξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ- νομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Σωτήριος Τερζούδης. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στο χαιρετισμό του δήλωσε μεταξύ άλλων: « ... η ασφάλεια, φίλες και φίλοι, πάνω από όλα είναι δικαίωμα. Ένα δικαίωμα που αφορά ανεξαιρέτως όλους τους πολίτες. Όχι μόνο αυτούς που κατοικούν σε «προ- νομιακές» περιοχές, όχι μόνο σε όσους έχουν υψηλά ει- σοδήματα, σε όλους ανεξαιρέτως. Και για αυτό, υπό μία έννοια, η εδραίωση αυτού του αισθήματος, του αισθήμα- τος της ασφάλειας, στις περιοχές με υψηλά κρούσματα παραβατικότητας και εγκληματικότητας στο παρελθόν, θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο μια υπόθεση επιχειρησια- κής επάρκειας της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά είναι ένα κρίσιμο θέμα που αφορά την ίδια την κοινωνική συνοχή, ένα κρίσιμο θέμα που αφορά την ισότητα και τη δικαιο- σύνη σε μια κοινωνία, που αφορά στο τέλος - τέλος τη Δημοκρατία στον τόπο μας. Διότι Ασφάλεια και Δημο- κρατία είναι δύο έννοιες αλληλοσυναρτώμενες. Για να το πω πιο απλά, δεν μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία χω- ρίς ο πολίτης, ο κάθε πολίτης, να είναι και να αισθάνεται ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3