ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ

60 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ, ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ» Τα τελευταία τρία χρόνια, η Ευρώπη και ειδικότερα η χώρα µας, βιώνουν µία άνευ προηγουµένου προσφυγική και µεταναστευτική κρίση, που δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως η µεγαλύτερη από την εποχή του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Η σύγχρονη Ελλάδα, λόγω της ιδιοµορφίας των εξωτερικών µας συνόρων, σε συνδυασµό µε την εµπόλεµη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι χώρες της Μέσης Ανατολής, έχει δεχθεί, την τελευταία πενταετία, ένα τεράστιο αριθµό µει- κτών µεταναστευτικών ροών, µε αποκορύφωµα το έτος 2015. Η µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που έφθασαν και φθάνουν στην πατρίδα µας, ελπίζοντας να συνεχίσουν το τα- ξίδι τους προς χώρες, κυρίως, της Βόρειας Ευρώπης είναι είτε πρόσφυγες που διαφεύγουν από πολύνεκρες συρρά- ξεις, σε χώρες όπως η Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, ή από καταπιεστικές κυβερνήσεις, είτε µετανάστες που ανα- ζητούν µια καλύτερη ζωή στις χώρες της Ε.Ε. Άνθρωποι τα- λαιπωρηµένοι, βασανισµένοι που διακινδυνεύουν τις ζωές, τις δικές τους και των παιδιών τους, σε βάρκες που είναι αµφίβολο αν θα βγουν στη στεριά… Πρόκειται για σκηνές που όσοι είχαν την «πολυτέλεια» να τις ζήσουν µόνο µέσα από τις οθόνες των τηλεοράσεων και των ηλεκτρονικών υπο- λογιστών τους, δεν µπορούν ενδεχοµένως να κατανοήσουν την σκληρότητα και την βιαιότητα που κρύβουν. Οι Έλληνες βέβαια είµαστε ένας λαός που στη διάρκεια της ιστορίας µας ζήσαµε πολλές φορές την προσφυγιά και το δρά- µα του ξεριζωµού από τις πατρογονικές εστίες. Γι’ αυτό ίσως και αυτή η κρίση απέδειξε ότι, παρά τις αντιξοότητες, είµαστε ικανοί, να διαφυλάξουµε τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες µε σεβα- σµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τη στιγµή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακόµα αναζητούν αµήχανα και αµφίθυµα τις ισορροπίες τους επί του θέµατος -και δυστυχώς κάποιες φορές ενάντια στην ευρωπαϊκή αρχή της αλληλεγγύης- η Ελλάδα, όπως άλλωστε αποδεικνύεται καθηµερινά και µέσα από τις δράσεις της Ελληνικής Αστυ- νοµίας, η οποία κατέχει κοµβικό ρόλο στην διαχείριση του προσφυγικού - µεταναστευτικού ζητήµατος, επιβεβαιώνει ότι είναι µια ευρωπαϊκή χώρα, που σέβεται τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συµβάσεις, αλλά κυρίως τις Αρχές του ∆ικαίου. Το Υπουργείο µας, οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και όλοι οι εµπλεκόµενοι Φορείς, εργαστήκα- µε και εξακολουθούµε να εργαζόµαστε άοκνα και µε υψη- λό επίπεδο επαγγελµατισµού, υπευθυνότητας και φυσικά µε ανθρώπινη ευαισθησία, παρά τα περιορισµένα µέσα σε εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό και παρά τις δυσκολί- ες, εξαιτίας και της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην παρούσαφάση, οι µεταναστευτικές ροές, παρά την αύξη- ση που σηµειώθηκε κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες, βρίσκο- νται σε ελεγχόµενα επίπεδα, λόγω της συµφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας του Μαρτίου του 2016. Εντούτοις, ο κίνδυνος αύξησης των ροών ελλοχεύει, λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία, και των σχέσεων της γείτονος χώρας µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας. ► Του Γ.Γ. Συντονισµού του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτου ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ & ΟΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Διαχειριζόµαστε το προσφυγικό µεταναστευτικό ζήτηµα, µε επίκεντρο τις ανθρώπινες αξίες & την ασφάλεια των πολιτών»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3