Αμεση Δράση ΕΛΑΣ

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΛ.ΑΣ. ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΛ.ΑΣ . ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΛ.ΑΣ. 56 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Στα δύο προηγούμενα τεύχη έγινε μια ανασκόπηση των Υπη- ρεσιών της Άμεσης Δράσης Αστυνομίας Πόλεων και Άμεσης Επέμβασης Χωροφυλακής αντίστοιχα. Των Υπηρεσιών αυτών γόνο αποτέλεσε η Άμεση Δράση της Ελληνικής Αστυνομίας . Υπενθυμίζεται, ότι η ενοποίηση των Σωμάτων υλοποιή- θηκε με τις Υπηρεσίες Άμεσης Δράσης και Άμεσης Επέμ- βασης, να συνενώνονται πρώτες την 1η Νοεμβρίου 1984 και να συστεγάζονται από το 1985 στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 173), ως ενιαία Διεύθυνση Άμε- σης Δράσης με τον χαρακτηριστικό αριθμό κλήσης « 100 »! Παράλληλα, μεταφέρθηκαν και συστεγάστηκαν οι εγκαταστά- σεις και τα μέσα που διέθετε η Άμεση Επέμβαση Χωροφυ- λακής, ενώ το προσωπικό και οι χειριστές και των δυο Υπη- ρεσιών συνυπηρετούσαν συγκροτώντας πλέον ενιαίο σύνολο με ίδιο έργο και αποστολή. Με ώριμες πλέον τις συνθήκες και με έκδηλη την πεποίθηση του προσωπικού για ένα καλό ξεκίνημα, τελέστηκαν τα εγκαίνια της Άμεσης Δράσης Αττι- κής σε ενθουσιώδες κλίμα. Στην εκδήλωση παραστάθηκαν -μεταξύ άλλων- και οι Διοικητές της ενοποιημένης Υπηρε- σίας∙ ο Αστυνομικός Διευθυντής Μιχάλης Γεωργιακάκης και ο Αντισυνταγματάρχης Νίκος Βαρμαξίτης. Από κοινού ευχαρίστησαν το προσωπικό για τις φιλότιμες προσπάθει- ες που κατέβαλε για τη μετεγκατάσταση και συστέγαση των Υπηρεσιών, αναφέρθηκαν στις ευοίωνες προοπτικές που δι- ανοίγονται και, όπως χαρακτηριστικά επεσήμαναν, έγινε ένα μεγάλο βήμα προόδου, παρακάμπτοντας τις μικροδιαφορές και τις τυχούσες ιστορικές διαφοροποιήσεις αντιλήψεων. Η πρώτη μάλιστα τηλεφωνική κλήση στην Άμεση Δράση για την περιοχή ευθύνης της Χωροφυλακής, δόθηκε για παρά- ► Των Αστυφύλακα ∆ηµητρίου Τσιρίγκα Αστυφύλακα Κων/νου Κούτλα

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3