Η Αστυνομική Ανασκόπηση ταξιδεύει στο Διαδίκτυο

28 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΑΦΙΕΡΩΜΑ H «Αστυνοµική Ανασκόπηση», ως συνέχεια των περιοδι- κών «Αστυνοµικά Χρονικά» και «Επιθεώρηση Χωρο- φυλακής» της τέως Αστυνοµίας Πόλεων και της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής αντίστοιχα, µετρά 63 έτη παρουσί- ας στις έντυπες εκδόσεις. Το περιοδικό του Σώµατος, σε αυτή την µακρόχρονη διαδροµή του, καταγράφει διαρκώς πτυχές των ανθρώπων, των υπηρεσιών και των δράσεων της Ελληνι- κής Αστυνοµίας αλλά και της πολιτικής, κοινωνικής, και πολι- τιστικής ζωής της Χώρας. Ως εκ τούτου, το αρχείο τευχών των περιοδικών του Σώµατος αποτελεί µία πλούσια ιστορική πηγή, η οποία διηγείται την ιστορία και την εξέλιξη όχι µόνο της Ελ- ληνικής Αστυνοµίας και του θεσµού των σωµάτων ασφαλείας στην ελληνική επικράτεια αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Η Ελληνική Αστυνοµία και η «Αστυνοµική Ανασκόπηση» επι- διώκοντας την εξωστρέφεια και ανταποκρινόµενες στις σύγ- χρονες ανάγκες και απαιτήσεις του αναγνωστικού κοινού, αξιο- ποιεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και εισέρχεται στη νέα εποχή ψηφιακής αρχειοθέτησης υλικού, ψηφιοποιώντας ► Του Ανθ/µου Παππά Οδυσσέα Η «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» « ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ » ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.policemagazine.gr https://pol

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3