Τεύχος 303 - Το διαδίκτυο στην καθημερινότητά μας

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 73 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Η τεχνολογική εξέλιξη του τομέα της πληροφορικής ήταν ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες και οδή- γησε στην πλήρη ενσωμάτωσή της στην καθημερινή μας ζωή, καθώς αναδείχθηκε σε εργαλείο που ικανοποιεί τις περισσότερες ανάγκες μας. Σχεδόν σε κάθε σπίτι υπάρ- χει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεμένος στο διαδί- κτυο, μέσω του οποίου οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους, ανταλλάσουν μηνύματα, προβαίνουν σε αγοροπωλη- σίες, εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές, ενημερώνονται για τα γεγονότα που συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα κ.λπ .. Οι παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στο τομέα της εργασίας και του εμπορίου. Πολλοί άνθρωποι εργάζονται πια εξ αποστάσεως από το σπίτι τους ενώ πολλές επιχειρήσεις, προκειμένου να μειώσουν το κό- στος λειτουργίας τους, έχουν στραφεί στην πώληση προϊό- ντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Οι οικονομικές και τεχνολογικές αυτές εξελίξεις και οι αλ- λαγές στις συνήθειες ανθρώπων και επιχειρήσεων δεν πέρα- σαν απαρατήρητες από το οργανωμένο έγκλημα. Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον για αυτούς ένα νέο χρυσοφόρο πεδίο δράσης, που έχει δώσει ώθηση στην εγκληματική δραστηριότητά τους, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητές και τις αδυναμίες του. Μα- ζί με τα παραδοσιακά εγκλήματα τα οποία απλά άλλαξαν τόπο δράσης από τον πραγματικό κόσμο στον ψηφιακό, αναπτύχθη- καν και νέου είδους εγκλήματα, όπως η κλοπή διαδικτυακής ταυτότητας, η online κλοπή κωδικών πιστωτικών καρτών, επι- θέσεις άρνησης υπηρεσιών κ.λπ .. Η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την νέα αυτή μορφή εγκλη- ματικότητας, προχώρησε βά- σει του άρθρου 31 του Π.Δ. 178/2014 στην ίδρυση της Δι- εύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με έδρα την Αθήνα και τοπική αρμοδιότητα τον «Τομέα Νοτίου Ελλάδας» (Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Γενικές Περιφερει- ακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Δυτικής Ελλάδος, Ιονίων Νή- σων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελ- λάδος), καθώς και την ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα τον «Τομέα Βορείου Ελλάδος» (Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και Γενικές Περιφε- ρειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, ► Επιµέλεια: Ανθ/µος Αντώνης Τζιβανόπουλος ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ- Όταν κοιτάς στο διαδίκτυο, βλέπεις την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα έχει καλές και κακές πλευρές. Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ένας ακριβής καθρέφτης της ανθρωπότητας. Ως εκ τούτου σε αυτό θα βρεις και καλά πράγματα και φρικτά και ένδοξα „ Sir Timothy Berners Lee, δημιουργός του διαδικτύου

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3