Τεύχος 302 - 76 Χρόνια από την Μάχη της Κρήτης

52 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Με τη συµπλήρωση εβδοµήντα έξι (76) χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης, µε την αεροαπόβαση και την κατάληψη της νήσου από τα ναζιστικά στρατεύµατα, θεωρούµε σκόπιµο να αναφερ- θούµε σε µερικές απόψεις σχετικά µε τη µάχη αυτή [1] . Το 1968 είχε δηµοσιευθεί στην τότε ∆υτ. Γερµανία ένα εξαι- ρετικά πατριωτικό έργο από γερµανική άποψη µε τίτλο Der kampf um Kreta [2] , που είχε τεράστια εκδοτική επιτυχία. Το βιβλίο περιείχε όχι µόνο διηγήσεις Γερµανών αλεξιπτω- τιστών, αλλά και έγγραφα που ήταν, βέβαια, απόρρητα µέχρι το τέλος του πολέµου, συµπεριλαµβανοµένων και µερικών Ανα- φορών για την έκβαση της µάχης, που είχαν υποβάλει στη ∆ι- οίκηση των αλεξιπτωστών οι επί κεφαλής µερικών µονάδων. Χρησιµοποιούµε δε ως πηγή, µεταξύ των βιβλίων που πα- ρουσιάζουν και τη γερµανική άποψη, και το παραπάνω έργο. Ο αρχηγός της αεροαπόβασης στην Κρήτη, Στρατηγός Kurt Student , διηύθυνε τις επιχειρήσεις µε το επιτέλειο του από το ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας» στην Αθήνα, που φυσικά δεν ονοµαζόταν έτσι στην περίοδο της Κατοχής της Ελλάδας. Ο Στουντέντ είχε αποδώσει, κατά πολύ, ιδιαίτερη βαρύτη- τα από τις 3 αεροαποβάσεις στην Κρήτη (Μάλεµε, Ρέθυµνο, Ηράκλειο) σε αυτή στο Μάλεµε. Οι ασύρµατοί όµως των αλε- ξιπτωτιστών και των αεραγηµάτων που έπεσαν και µε gliders στο Μάλεµε γρήγορα καταστράφηκαν. Ετσι, ο Στουντέντ µέχρι το απόγευµα της πρώτης ηµέρας (20/5/1941) δεν γνώριζε καν εάν το αεροδρόµιο του Μάλεµε είχε καταληφθεί ή όχι από τους αλεξιπτωτιστές. Τότε έδωσε διαταγή, σ’ένα διάσηµο για την τολµηρότητά του επισµηναγό της γερµανικής αεροπορίας, να πάει και να προσπαθήσει να προσγειωθεί στο Μάλεµε για να διαπιστώσει την κατάσταση. Αυτός, όταν επιχειρούσε να προ- σγειωθεί, δέχθηκε πυρά από τους λόφους του Μάλεµε και επέστρεψε στην Αθήνα . Ετσι, ο Στουντέντ , το βράδυ της 20ης Μαίου 1941 γνώριζε ότι το Μάλεµε δεν είχε καταληφθεί από τους άνδρες του. Αµέ- σως συγκεντρώνει τους εναποµείναντες στην Αθήνα και τα πε- ρίχωρα της 500 αλεξιπτωτιστές και τους δίνει τη διαταγή να ρι- φθούν την επόµενη τα χαράµατα στο Μάλεµε. Ο ίδιος είχε απο- φασίσει, εάν αποτύγχανε και αυτή η απόπειρα, να αυτοκτονήσει. ► Του Νικολάου Μ. Πουλαντζά Οµότιµου Καθηγητή Ναυτικού ∆ικαίου & του ∆ίκαιου της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Επίτιµου ∆ικηγόρου στον Αρειο Πάγο ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ [Επιχείριση Merkur] 76

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3