Παρουσίαση Β΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 57 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στην Κω. Έχει πολλούς βράχους να ελέγξει. Με τι εργαλεία; Η Περιφερειακή ενότητα Καλύµνου έχει έξι δήµους και πολ- λούς βράχους. Ακούµε ∆ωδεκάνησα, δεν είναι ∆ωδεκάνησα, είναι πολλά τα νησιά. Έχω έξι ∆ήµους και δώδεκα βράχους, από ένα άτοµο, µέχρι 20-25-50, προσπαθούµε να δίνουµε λύση σε καθηµερινή βάση. Είχαµε συναντηθεί για πρώτη φορά µε τον κ. ∆ιευθυντή στην Πάτµο, τα είπαµε και είµαστε σε καλό δρόµο, έχουµε πλήρη επαφή και επικοινωνία το κυριότερο. Είµαι άνθρωπος που είµαι µέσα στα κοινά, έχω καλούς συνεργάτες, οπότε δεν φοβάµαι κάτι. Απλά είµαστε υποστελεχωµένοι τελείως, µε άλλα νούµερα ήρθα το 2014 εδώ και τώρα είµαστε µείον. …Για πρώτη φορά έχουµε δέκα επιπλέον δοκίµους και δέκα απεσπασµένους για την περίο- δο Ιουλίου - Αυγούστου. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά του επαρχείου. Είµαι κοντά στον κόσµο, είναι δύσκολοι οι καιροί, δύσκολες καταστάσεις και περνάµε µια µεγάλη περιπέτεια εµείς οι νησιώτες. Το τονίζω γιατί ο βρά- χος έχει τις ιδιαιτερότητές του, έχουµε µετακινήσεις, έχουµε συµβάντα, έχουµε διάφορα πράγµατα. Επίσης στα µικρά νη- σιά να δούµε περισσότερο το θέµα της αστυνόµευσης, από την καλή πλευρά µιλάω πάντα, να ελέγχουµε την κατάσταση, γιατί ξαφνικά µπορεί να µας δηµιουργηθεί µια κατάσταση που να µην ελέγχεται. Εγώ λόγω του επαγγέλµατός µου, εί- µαι µηχανικός, προσπαθώ να βοηθήσω την Αστυνοµία στην παροχή υπηρεσιών, στις επισκευές των οχηµάτων από Λέρο και πάνω, να κινούνται τα οχήµατα, γιατί υπάρχει πρόβληµα και σε αυτό. Οι Αστυνοµικοί προσπαθούν µε έναν γνωστό, µε έναν φίλο και όλοι βοηθούν, αλλά θέλει και τη βοήθεια του κράτους. Να κάνουµε µια σωστή συντήρηση, µια φορά το χρόνο, τις υπόλοιπες θα τις προσπεράσουµε, αλλά µηχανές και αυτοκίνητα µένουν ακίνητα για λίγα χρήµατα και σαπί- ζουν. Είναι αµαρτία από το Θεό… ». Εν συνεχεία, µε σκάφος του Λιµενικού Σώµατος - Ελ- ληνικής Ακτοφυλακής, που ευχαριστούµε ιδιαίτερα για τη συνδροµή του, µεταβήκαµε στη Ψέριµο προκειµένου να επισκεφθούµε τον οµώνυµο Αστυνοµικό Σταθµό ο οποίος θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σε λίγες ηµέρες σε κτίριο που παραχώρησε στην ΕΛ.ΑΣ. ο ∆ήµος Καλύµνου. Στο ίδιο κτίριο θα στεγάζεται και το Λιµενικό Φυλάκιο της Ψερίµου.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3