Τεύχος 2018 06 308

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ Αποκλειστικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις & τα Σώματα Ασφαλείας Αναγνωρίζουμε ιην προσφορά σας. Σας στηρίζουμε στην πράξη. Στην Eurobank πιστεύουμε πως οι ά νθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας και μας προσέχουν, αξίζουν και τη δική μας ιδια ίτερη προσοχή. Μ ε αυτή τη σκέψη, δ ιαμ ορφώ σ αμ ε αποκλειστικά για εσάς, το προσωπικό τω ν Ενόπλων Δυνάμεων & τω ν Σωμάτων Ασφα λείας τη ς χώρας, το πρόγραμμα προνομίων «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ», που σας προσφέρει: • Ό φ ε λ ο ς 5 % ε π ισ τ ρ ο φ ή από τα καθημερινά σας έξοδα σε σούπερ μάρκετ & βενζίνη στους συνεργάτες του προγράμματος. Σκλαβενίτης, Μασούτης, Χαλκιαδάκης, ΕΚΟ • Επιτόκιο 2% (1) στο λο γαρ ιασ μ ό μ ισ θ ο δ οσ ία ς σας για τα πρώτα €5.000. • Απεριόριστα εξερχόμενα/εισερχόμενα εμβάσματα αποστολής εντός Ελλάδας, πάγιες εντολές, πληρωμές πιστωτικών καρτώ ν ά λλω ν τραπεζών & όλω ν των λογαριασμών (ΔΕΚΟ, κ.ά.) με χαμηλή μηνιαία συνδρομή μόλις €1 ή εντελώς δω ρ εά ν® μέσω του προγράμματος e -Συναλλαγές. • Δ ιευκόλυνση στην πραγματοποίηση α γορώ ν με τη χρήση πιστωτικών καρτώ ν με δωρεάν συνδρομή, μειωμένο επιτόκιο κατά 3 ,5 0% και πληρωμές οφ ειλώ ν προς το δημ όσ ιο σε έω ς και 12 ά τοκες δόσεις. • Δυνατότητα υπ ερανάληψης παρέχοντας τα πρώτα € 1 5 0 κά θε μήνα άτοκα για άμεση κάλυψη με μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. (1) Το επιτόκιο είναι κλιμακωτό. Σ.Ε.Π.Α.: 1,7072%. Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (ΣΕ.Π.Α.) υπολογίσθηκε με την παραδοχή ότι, για ένα (1) έτος, το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι εξαμήνου. Σαν αποτέλεσμα, η Σ.Ε.Π.Α. προκύπτει μετά τη φορολόγηση των τόκων με συντελεστή 15% και τον όμηνιαίο ανατοκισμό. Το προϊόν διατίθεται υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις της από 18.07.2015 ΠΝΠ, όπως εκάστοτε ισχύει. Για τους όρους και προϋποθέσεις, ενημερωθείτε σε κατάστημα της Τράπεζας ή στο www.eurobank.gr. (2) Το πρόγραμμα e-Συναλλαγές παρέχεται δωρεάν όταν το μηνιαίο υπόλοιπο σε καταθέσεις ή/& επενδύσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον €3.000. Η ενεργοποίηση των e-Συναλλαγών μπορεί να γίνει είτε στα καταστήματα της Τράπεζας είτε μέσω EuroPhone Banking ή e-Banking. V E u rob an k

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3