Πρός Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Κοινωνιολογίας