• Μεταπτυχιακά διπλώματα στους σπουδαστές της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της σχολής εθνικής ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας

Μεταπτυχιακά διπλώματα στους σπουδαστές της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της σχολής εθνικής ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας

Μεταπτυχιακά διπλώματα στους σπουδαστές της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της σχολής εθνικής ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας, η τελετή αποφοίτησης και απονομής των μεταπτυχιακών διπλωμάτων στους 34 ευδοκίμως αποφοιτήσαντες σπουδαστές της 23ης  εκπαιδευτικής σειράς 2019 - 2020.
Σπουδαστές ήταν ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής και Κυπριακής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και ανώτεροι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Τα μεταπτυχιακά διπλώματα απένειμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.
Παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό. Συγκεκριμένα, ο Αρχηγός δήλωσε:
«Κατά τη σημερινή αποφοίτηση πραγματοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας μετά από ένα ιδιαίτερο χρονικό διάστημα που χαρακτηρίστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού και την αναγκαστική αναβολή των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Μετά την επανέναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, περάτωσαν και σήμερα αποφοιτούν ευδοκίμως 34 στελέχη, τα οποία επανέρχονται εκ νέου στο δημόσιο τομέα, έχοντας στη φαρέτρα τους  πολυδιάστατα  γνωστικά, επιστημονικά και ακαδημαϊκά εφόδια. Ο σκοπός της εξ αρχής ίδρυσης της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας είναι η εκπαίδευση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, επιτελικών στελεχών  των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και Δημοσίων Υπηρεσιών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, επί θεμάτων σχετιζόμενων με τη στρατηγική και την πολιτική εθνικής ασφάλειας.Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές διακρατικές σχέσεις της Χώρας μας επιβάλλουν την ύπαρξη  στελεχών με καίρια στόχευση τον ορθό και άκρως επαγγελματικό  χειρισμό ουσιωδών θεμάτων εθνικής και εσωτερικής  ασφάλειας.  Οι  ευρωπαϊκού και  διεθνούς δικαίου γνώσεις προστίθενται σε ένα ευρύ πλαίσιο ήδη κεκτημένων γνώσεων βάσει της επαγγελματικής εμπειρίας εκάστου και διευρύνουν επιτυχώς την εφαρμογή τους για τη διεκπεραίωση κρίσιμων κρατικών ζητημάτων με γεωστρατηγική, πολιτική και κοινωνική διάσταση. Στο πλαίσιο αυτό,η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός των ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση διακρατικών κρίσεων συνιστά  για  εμάς  εθνική προτεραιότητα, ενώ θωρακίζει την ανθρωποκεντρική διαχείριση ζητημάτων διεθνούς και εσωτερικού δικαίου σε μια προσπάθεια ολοκληρωμένης προσέγγισης αυτών. Γνώμονα των αποφοιτούντων στελεχών  της  Σχολής Εθνικής Ασφάλειας είναι αναγκαίο να συνιστά η οριοθέτηση ενός κοινού πλαισίου αντίληψης μεταξύ των αρμόδιων φορέων  και  η κατά συνέπεια ύπαρξη γόνιμων συνεργειών, για τη στρατηγική και επιχειρησιακή αντιμετώπιση ανακυπτόντων δυσχερειών και φυσικά την επίτευξη υψηλού επιπέδου συντονισμού. Η  συνολική σας εμπειρία στο διπλωματικό διεθνές πεδίο επιφέρει  αναγκαστικά θετικές εκβάσεις στο γεωστρατηγικό σκηνικό της Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και Αφρικής, καθώς η Χώρα μας καθίσταται σταθμός ισορροπίας και σταθερότητας στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο με καθοριστικό ρυθμιστικό ρόλο. Η  σταθερή  εξωτερική  πολιτική  δημιουργεί και ανάλογη σταθερότητα στην εσωτερική ασφάλεια της Χώρας μας με τα Σώματα Ασφαλείας να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους με πολλαπλό όφελος οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό για όλο το κοινωνικό σύνολο. 
Επίσης, η ορθή διοίκηση και η εφαρμογή  πρακτικών διοικητικής  επιστήμης, συνδυαστικά  με το διοικητικό δίκαιο χρειάζεται να είναι ενισχυτικά εφόδια των επιτυχημένων διοικητικών στελεχών. Η  ύπαρξη ηγετικών χαρακτηριστικών και η διοικητική διαχείριση, περιβεβλημένων με επαγγελματισμό και συνέπεια, δημιουργούν εχέγγυα οργανωτικού σχεδιασμού,ενώ, επίσης, αναβαθμίζουν το επίπεδο των Υπηρεσιών και γενικότερα του δημόσιου τομέα. Σας καλώ να εφαρμόζετε εσωτερικά διοικητικά  μοντέλα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της διοίκησης και διαχείρισης του προσωπικού μας, την παροχή κινήτρων και την υποστήριξη της παραγωγικότητας αυτών, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Όλο το προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται  με  επαγγελματισμό, συνέπεια, υπευθυνότητα και ανθρωπιστική προσέγγιση ως προς τη  διαχείριση εκάστου περιστατικού.  Περιστατικά  αυθαιρεσίας δεν πρέπει να γίνονται  αποδεκτά, αλλά η απόρριψή τους χρειάζεται να διέπει όλη τη λειτουργία του Σώματος. Το να είμαστε δίπλα στον πολίτη συνιστά αυτοσκοπό μας και χρέος μας. Δεν μπορούμε να αδιαφορούμε μπροστά στην υποχρέωσή μας για θωράκιση της ασφάλειάς του.  Όλοι  μας  είναι αναγκαίο να προστατεύουμε το αγαθό της ασφάλειας και να εγκύπτουμε  με  σεβασμό σε κάθε περιστατικό εγκληματικότητας, ώστε ο πολίτης να αισθάνεται εμπιστοσύνη και σιγουριά. Η αποφοίτησή σας από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας μπορεί να χαρακτηριστεί ως άριστη επαγγελματική σταδιοδρομία, ενώ, παράλληλα, προωθεί και  αναδεικνύει υψηλού επιπέδου προσωπικό για τη δημόσια διοίκηση. Ως μελλοντικά ηγετικά διοικητικά στελέχη, έχετε χρέος να αξιοποιήσετε στο έπακρο όσα διδαχθήκατε και αποκομίσατε για την ενδυνάμωση της Εθνικής Ασφάλειας της Χώρας και είμαι βέβαιος ότι η συγκεκριμένη συνθήκη θα πραγματοποιηθεί με ουσιώδη και αποτελεσματικό τρόπο. Ο  διεθνικός  χαρακτήρας  των  συμμετεχόντων  στο  μεταπτυχιακό  πρόγραμμα εμφαίνεται  και από τη συμμετοχή των Κύπριων συναδέλφων, οι  οποίοι  αποφοιτούν ευδοκίμωςσήμερα, ενώ η συμμετοχή τους συνιστά τιμή για εμάς. Για την άρτια και πλήρη διοργάνωση παρά τη χρονική διακοπή λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών,που  διαμορφώθηκαν  από  την  πανδημία  του  κορωνοϊού,  της  23ης εκπαιδευτικής σειράς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Διοικητές και το προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, καθώς και τους εγνωσμένου επιστημονικού και ακαδημαϊκού κύρους καθηγητές.
Η εκπαιδευτική σας κατάρτιση και επιμόρφωση είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει ισχυρό  εφόδιο στην επαγγελματική σας πορεία,  με το οποίο θα συμβάλλετε στην ενίσχυση  της  Εθνικής Ασφάλειας  και  των  διακρατικών σχέσεων της Χώρας. Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχή σας αποφοίτηση και σας εύχομαι ευδόκιμη σταδιοδρομία και ανέλιξη στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου. Σας ευχαριστώ!»

Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας, μετά του Προϊστάμενου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος, Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Κιούλου.
Στην έναρξη της τελετής αποφοίτησης, χαιρετισμό απηύθυνε η Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος Σοφία Λαμπροπούλου.
Παρέστησαν ο Αντιναύαρχος (Π.Ν.) Γεώργιος Μπαμπλένης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των Αρχηγών των Γενικων Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Α’ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Πούλης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ο Συνταγματάρχης Φώτιος Ιωακειμίδης, ως εκπρόσωπος του Διοικητή της Σχολής Εθνικής Άμυνας.
Παραβρέθηκαν ακόμα, οι Αντιδήμαρχοι Αχαρνών, κ.κ. Νικόλαος Δαμάσκος και Μιχαήλ Βρεττός, ο Αξιωματικός Σύνδεσμος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Γιώργος Γρηγορίου και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, κ. Άγγελος Λυμπέρης.
Από την Ελληνική Αστυνομία παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Ντζιοβάρας, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων Τάξης και Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγοι Ελευθέριος Γκαρίλας και Χρήστος Κονδύλης, αντίστοιχα, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Αβραάμ Αϊβαζίδης, η Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, Υποστράτηγος Πηνελόπη Μανιάτη, Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου, οι Διοικητές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, διατελέσαντες Διοικητές της Σχολής, καθηγητές της Σχολής, εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Ενώσεων και συγγενείς των αποφοίτων.
Σημειώνεται, ότι η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας λειτουργεί από το 1997 και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία της Ελληνικής Αστυνομίας. Αποστολή της είναι η μετεκπαίδευση σε επίπεδο μεταπτυχιακό των Ανώτερων Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, της Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς και υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και την πολιτική εθνικής ασφάλειας.
Η φοίτηση στη Σχολή είναι ακαδημαϊκή, διάρκειας έως 8 μηνών και το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ακαδημαϊκούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικούς επιστήμονες του Δημόσιου Τομέα.