Ευχαριστήρια επιστολή προς το Περιοδικό Αστυνομική Ανασκόπηση