• Η Interpol στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Interpol στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Interpol στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Posted in:
0 comments

Καθώς ο κόσμος είχε στραμμένη την προσοχή του στα επιτεύγματα των αθλητών στους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες της PyeongChang στην Ν. Κορέα, χιλιάδες αστυνομικοί εργάζονταν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια  των αγώνων.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως κάθε μεγάλο γεγονός, αποτελούν έναν ελκυστικό στόχο για διαφόρων ειδών εγκληματικές δραστηριότητες λόγω του μεγάλου πλήθους ανθρώπων που συγκεντρώνουν, της αυξημένης συνοριακής κίνησης, της μεγάλης έκθεσης από τα ΜΜΕ και των ευκαιριών για κερδοσκοπία.

Για τους λόγους αυτούς η Interpol ανέπτυξε μερικές εξειδικευμένες αστυνομικές μονάδες κατά την διάρκεια των αγώνων όπως η IMEST (Ομάδα Υποστήριξης Μεγάλων Γεγονότων), την IMFTF (Δύναμη Αντιμετώπισης Στημένων Αγώνων) και την Δράση Stadia.

H IMEST με έδρα το Κέντρο Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας στην PyeongChang, είχε απευθείας και στιγμιαία πρόσβαση στις Βάσεις Δεδομένων της Interpol. Σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο (NCB) στη Σεούλ, διευκόλυνε την ανταλλαγή κρίσιμων αστυνομικών πληροφοριών μεταξύ των 192 χωρών μελών.

Η IMFTF, ως μέρος της συνεργασίας με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC), με ένα παγκόσμιο δίκτυο 80 ειδικών, ήταν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των αγώνων.

Η Δράση Stadia διεξήγαγε ένα πρόγραμμα επιτήρησης, αναφορικά με θέματα ασφαλείας στην PyeongChang, περιλαμβανομένων μέτρων αντιτρομοκρατίας και αντιμετώπισης κυβερνοπειρατείας. Τα ευρήματα της ομάδας αυτής διαμοιράστηκαν στις αστυνομικές αρχές μέσω του Γνωσιακού Συστήματος Διαχείρισης  της, μια διαδικτυακή συνεργατική πλατφόρμα όπου ειδικοί μπορούν να συζητούν, αναλύουν, μοιράζονται και δημοσιεύουν πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με εν εξελίξει  μεγάλα αθλητικά γεγονότα.